ONLINE BAYİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

Daha Fazla Bilgi Al

BAYİ SATIŞ EKİBİ OTOMASYONU

FieldBest bayi için saha ekibi yönetimi sistemi, geniş bayi ağına sahip tüm işletmelerin sahada sorumlu oldukları bayilerle ilgili tüm satış faaliyetlerini kolaylıkla yönetmelerini sağlar.

Bayi satış ekiplerinin yönetilebilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla tasarlanan bayi otomasyon sistemi; bölge sorumlularının verimli çalışmasını, bayi ağının tek merkezden yönetilebilmesini ve yapılan ziyaretler sonucu elde edilen verilerin raporlanarak satış verimliliğinin artırılmasını sağlar.

Mobil uygulama ve web yazılımı ile entegre çalışan Bayi İçin Saha Ekibi Otomasyonu sistemi sayesinde, satış ekiplerinin sahadaki tüm işleri kendilerinin planlayabilmelerini, aynı zamanda yöneticileri tarafından kendilerine atanmış görevleri ve planları da mobil uygulama üzerinden takip edebilmeleri sağlanır.

Sahadaki bayi satış temsilcileri sorumlu oldukları bayilerle ilgili her türlü demografik, satış, kredi risk, sözleşme, performans ve ticari bilgilere anlık olarak ulaşabilir; bayi bazlı tüm veri akışını izleyebilir; bayi temsilcisi ve müşteri performansını ölçümleyebilir. Bu sayede satış ve satın alma süreçleri etkin ve verimli bir şekilde yönetilmiş olur.

Bayilerin geri bildirimleri veya şikayetleri ilgili formlar üzerinden kayıt altına alınıp, merkez birimlerinin bunlar ile ilgili aksiyon alabilmesi için iş akışları başlatılır. İlgili tüm birimler tarafından geri bildirim veya şikayetlerle ilgili alınan aksiyonların durumu  anlık olarak takip edebilir. Bayi stokları ve stok devir hızlarını izleyip, müşteri ve bayi iadeleri kontrol altına alınır. Tüm bayilerin ürün/teşhir talepleri ile ilgili tüm kontrolleri de sistem üzerinden gerçekleştirilir.

Etkin kampanya yönetimine de olanak tanıyan bayi otomasyon sistemi ile performansları ayrı ayrı ölçerek bölge bazlı bayi performanslarını artırıp, doğru ve etkin üretim planlama için önemli verileri elde ederek işletme optimizasyonu sağlanır, operasyon ve organizasyon maliyetleri düşürülür.

Platforma ait olarak geliştirilen satış modülü ile bayiler tarafından iletilen proje satış talepleri yönetilir. Proje satışlarına ait süreçler sahadan başlatılıp ilgili merkez satış ekiplerine yönlendirilir. Uygulama, satış ekipleri tarafından oluşturulan tekliflerin fiyatlandırılması ve proje firmalarına gönderilebilmesi için tüm fonksiyonlara sahiptir.

Platform üzerinde başlatılan iş süreçlerinin yönetilebildiği iş akış uygulaması işletmenin ihtiyaçlarına göre güncellenebilmekte ya da işletmenin kendi içinde kullandığı iş akış uygulamasıyla da çalışabilecek şekilde uyarlama yapılabilmektedir.

BAYİ İÇİ MÜŞTERİ KAZANIMI

Bu platform ile bayiler, tüm ürünlerin teknik bilgilerine daha kolay ulaşır, ürünü tanıtıcı video ve dokümanlar incelenir, ürünler kolayca karşılaştırılır.

FieldBest Bayi İçi Müşteri Kazanımı Platformu ile işletme bayi çalışanları tarafından tüketicilere, genel ve tüketici özelinde kampanyaların gösterilmesi, ürün tavsiyelerinin ve ürün tekliflerinin yapılabilmesi yeni müşteri kazanımını desteklerken, satış hacmindeki büyüme devamlılığını sağlar ve bayi çalışanlarının takip edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanır.

Yapay zekâ tarafından hazırlanmış tüketici özelinde fiyat teklifleri verilebilir. Uygulama tüm tüketiciler için geçerli olarak tanımlanan genel kampanyaları herkese açık olarak gösterme imkânı sunar. Ayrıca daha önceden kişisel bilgilerini ve KVKK onayını vermiş olan tüketicilere özel tanımlanan kampanyaları gösterir.

İşletme bazında bayiye gelmiş yeni müşteri bilgilerinin de sisteme kaydedilmesine olanak sağlayıp kendilerinden KVKK talebinde bulunmasını sağlar. İşletmeye gelen tüketiciler için anlık olarak fiyat teklifleri oluşturup, bu teklifleri kısa mesaj veya elektronik posta ile paylaşabilme özelliğine sahiptir.

KVKK onayı bulunan tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının belirlenerek, kendilerine daha doğru ve ihtiyaca uygun ürün tavsiyelerinin yapılabilmesi için, müşterilerin uygulama üzerinden inceledikleri ürünler daha önceden satın aldıkları ürünler ve almış oldukları teklifler kaydedilir. Kaydedilen bu bilgiler doğrultusunda tüketicilere daha doğru ürünler tavsiye edilerek satışların ve bayilerin verimliliğinin arttırılması amaçlanır.

Baskı süreçlerini ve kâğıt gerekliğini ortadan kaldıran platform, işletmelerde haftalık veya aylık olarak ürün tanıtım amaçlı çıkarılan dergi ve broşürler uygulama üzerine yüklenip tüketicilerle paylaşma imkânı sunar. Bu sayede işletmelerin dijital dönüşümlerinin hızlandırılmasıyla birlikte işletme bünyesinde bulunan tüm ürünler ve ürünlerin detaylı teknik bilgileri, dokümanları, videoları ve güncel fiyatları uygulama üzerinden sergilenir. Ayrıca işletme tarafından bayilere veya belirlenen bayi gruplarına tanımlanan duyurular da uygulama üzerinde bildirim olarak iletilir.

Uygulama üzerinde gösterilen ürünler için işletme tarafından tanımlanan ödeme seçenekleri ürün bazında gösterilip her bir ürün için ayrı ödeme seçenekleri seçilebilmektedir. Seçilen ödeme seçenekleri üzerinden bayi çalışanları kendi tekliflerini sunabilirler.

İşletme tarafından sisteme yüklenen canlı yayınlar da eş zamanlı olarak uygulama üzerinde gösterilir ve izleyiciler canlı yayın süresince yorumlarını birbirleriyle paylaşabilir. Uygulamaya giriş yapan kullanıcının canlı yayında ne kadar kaldığı kaydedilip, paylaşılan tüm yorumlar işletmelere raporlanabilir.

İşletmelerin çalışanlarının takiplerinin de kolaylaştırılmasını hedefleyen uygulamada, çalışanlara çeşitli eğitimler, anketler, testler tanımlanır ve uygulama üzerinden takipleri yapılır. Ayrıca her bir çalışanın uygulamaya giriş yaptıktan sonra inceletmiş olduğu ürünler, vermiş olduğu teklifler kaydedilip, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak işletme çalışanının performansı takip edilir.

KAMPANYA YÖNETİMİ

FieldBest Kampanya Yönetimi Platformu; işletmelerin tüketicilerine özel veya genel kampanyalar tanımlayabilmesini ve bu kampanyalarını online veya offline satış kanallarında tüketicileriyle buluşturmasını sağlar.

Web tabanlı uygulama üzerinden işletmelerinin müşteri veri modeline erişilip, gelişmiş filtreleme özellikleri sayesinde kampanyalara dahil edilecek dinamik hedef kitleler belirlenir. Bir sonraki aşamada ise bu hedef kitleler, uygulama üzerinden tanımlanan kampanyalarla kolayca eşleştirilir.

Duyuru, indirim veya anket kampanyası olarak tanımlanabilen kampanyalara ek olarak; işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı kampanyalar da FieldBest kampanya yönetimi platformu ile geliştirilebilir.

BAYİ KREDİ RİSK YÖNETİMİ

Tedarikçi firmaların bayi yönetim süreçlerinin dijital bir platforma taşınmasını amaçlayan FieldBest Bayi Kredi Risk Yönetimi Platformunda, müşteri risk analizindeki karmaşa sadeleştirilir ve bayilerin riskleri akıllı biçimde yönetilir.

Bayi ve ürün bilgilerinin yer aldığı uygulama; bayilere yapılacak ziyaret süreçlerinin planlanması, kullanıcı görevlerinin belirlenmesi, tüm bayi süreçlerinin takibi ve işletmenin bayilerine tedarik edeceği ürünler için kredi limiti belirlenmesini web tabanlı yazılım ve bütünleşmiş çalışan mobil uygulaması ile sunar.

Tüm bayilerin ticari verisi kullanılarak geliştirilmiş karar destek sistemi üzerinde belirlenecek kurallar dahilinde limit tahsisini sağlar. Kilit karar noktasında güncel risk rakamları ve analizleri ile riskin görülmesini ve yönetilmesini sağlar. Bayilerin kredi risklerini proaktif olarak kontrol etme imkânı tanır. Karmaşık süreçler olan kredi riskinin ölçülmesi ve kredi fiyatlamasını optimize ederek hızlı ve düşük maliyetle uygulayacakları bir çözüm sağlar.

BAYİ İLETİŞİM PLATFORMU

Bayiler ve merkez arasındaki iletişimi kesintisiz olarak sunarak operasyonel verimliliğin artmasına katkıda bulunan FieldBest Bayi İletişim Platformu; ana işletme ve bayilerinin birlikte iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi, sipariş, sevkiyat, satış, fatura gibi iş süreci operasyonlarının hızlandırılması, bayilerin ve ana işletmenin, kendi aralarında mail ve mesajlaşma ile daha kolay iletişim sağlayabilmesi, ürünlerin etkin tanıtılabilmesi, kampanyaların gösterilmesi, bayilerine haber, duyuru ve anketleri kolayca yapabilmesi, mali danışmanlık desteği ile satış işlemlerinin hızlandırılıp, satış hacmindeki büyümenin devamlılığının sağlanması, çalışanların takip edilebilirliklerinin arttırılması ve tüm veri akışlarının anlık entegre edilmesini sağlar.

Bayi iletişim platformunda bayilerin ihtiyaç duyduğu bilgiler kurum içinde paylaşılabilir ve çalışanların bu bilgilere tek bir yerden ve aynı anda ulaşabilmesi sağlanır. Ekip içi sürekli iletişime olanak tanıyan mesajlaşma özelliği ile merkez ve ekipler arası iletişim ve raporlama akışı 7/24 kesintisiz devam eder.

Kullanıcı dostu ara yüzü ile kolaylıkla kullanılabilen uygulama; geniş bayi ağı için tüm ihtiyaçları tek bir platformda toplayarak kapsamlı bir satış ve pazarlama sistemi sunar. Satış aktivitelerinin ivmelenmesini, ürün tanıtımlarının çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini, dijital broşür/katalog ile güncel ve etkileyici sunumların gerçekleşmesini sağlar.

BAYİ SATIŞ OTOMASYONU

FieldBest Bayi Satış Otomasyonu ile satışlarınızı kolayca yönetin. Siparişleri oluşturmanız ve satış sürecini sonlandırmanız için tüm sistem entegre bir şekilde çalışır. Bayi satış temsilcileri ürün kataloglarına ve geçmiş satış verilerine erişim sağlayabilir, bu sayede hızlı bir şekilde teklif sunup sipariş oluşturabilirler.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRÜN ÖNERİ SİSTEMİ

FieldBest yapay zekâ destekli ürün öneri sistemi ile müşterilerin genel ya da kişisel olarak geçmişteki alışveriş verileri göz önünde bulundurularak, tavsiye edilecek bir sonraki ürün ya da ürünlerin bulunabilmesi için en uygun AI modelinin geliştirilmesi amaçlanır.

Ana işletmelerin online ve offline mağazalarının satış hacimlerindeki büyümenin devamlılığının sağlanması için doğru müşteriye, doğru ürün tavsiye ve tekliflerinin yapılabilmesi gerekir. FieldBest Yapay Zeka tabanlı ürün öneri sistemi ile müşterinin dijital ayak izi takip edilerek müşterinin işletmeye olan sadakatini arttırmaya yönelik analizler yapılır. Ana işletmenin sahip olduğu offline ve online satış kanalları ile sahip olunan “Müşteri Verisi” ve “Ürün Satış Verisi” doğrultusunda makine öğrenmesi gerçekleşir.

İşletmenin yapısına göre geliştirilen tavsiye sistemi platformunda, işletmenin geçmiş verilerine bakılarak müşteriler ve ürünler arasındaki ilişkilerin makine öğrenmesi algoritmaları ile modellenmesi yapılır. Aynı zamanda ana işletmelerin veri tabanında bulunan müşteri ve ürün gibi değişkenlerle, homojen alt gruplar oluşturma yani müşteri segmentasyonu işlemi gerçekleştirilir. Müşteri veri tabanını, en uygun şekilde anlamlı segmentlere ayrıştırması hedeflenen platform ile, müşterinin daha iyi tanınması ve doğru hedef kitlelere doğru ürünler ve yöntemlerle ulaşılması sağlanır. Bu işlem ile işletme; gruplar hakkında daha fazla bilgi edinir ve pazarlama performansında artış sağlanır.

Dijital Dönüşüme Hazır Mısınız?

Şimdi Başla!