Veri Yönetimi

İZİNLİ İLETİŞİM YÖNETİMİ

Evatro İzinli İletişim Yönetimi ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında çeşitli içeriklere sahip ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izinli olarak gönderilen iletilerde ise alıcıların ret imkanı olması gerektiği için dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin taraflarca kolaylıkla yönetilmesi sağlanır. Bununla birlikte İleti Yönetim Sistemi adında ulusal veri tabanına entegre olarak şirket içi iletişim sistemi ile çalışması sağlanır.

KVKK / İzinli İletişim Platformu

Finans ve bankacılık sektöründen, perakende ve sağlık sektörüne kadar farklı alanlarda veri toplayan, işleyen, paylaşan ve saklayan tüm kurum ve kuruluşlar için geliştirilen EVATRO KVKK-GDPR Platformu, müşteri ve çalışanlardan toplanan kişisel verilerin doğru bir biçimde yapılandırılmasını, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve General Data Protection Regulation (GDPR) hükümlerine uygun olarak saklanmasını ve gerekli koşullarda ise saklanan bu verilerin etkin bir biçimde keşfedilmesini sağlar.

Evatro KVKK/ İYS Yönetim Platformu; farklı satış ve servis kanallarından oluşturulan müşteri verilerinin konsolidasyonu ve her bir müşterinin sisteme geliş kanallarının saklandığı bir platformdur.

Müşterilerin vermiş olduğu izinli iletişim bilgilerinin IYS sistemine aktarımı ve IYS sisteminde müşteriler tarafında güncellenen iletişim bilgilerinin işletmenin kendi veri tabanında da güncellenmesi için gerekli tüm IYS adaptörleri geliştirilmiştir.

Ayrıca sisteme belirli kanallardan dahil edilen müşterilere anlık anketlerin ve kampanya duyurularının sunulabilmesi için gerekli altyapı desteği de bulunmaktadır.

URL KISALTMA

Evatro URL Kısaltma modülü ile güçlü bağlantılar oluşturmak ve yönetmek için işletmeler uzun alan isimlerini kısa hedef alan isimlerine çevirebilirler. Evatro link kısaltma servisi kısaltılmış linkler için analiz özelliği sunmaktadır. Oluşturulan linke kaç kişi tıklamış, tıklayan kullanıcıların kaynağı ve kullanıcıların kullandığı cihaz teknolojileri gibi detaylı metriklere link istatistiklerinden erişilebilmektedir.

SATIŞ VERİSİ MODELLEME

Satış ve pazarlama işlevlerini etkin hale getiren Evatro Satış Verisi Birleştirme /Segmentasyon modülü sayesinde farklı kaynaklardan gelen satış verileri hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde birleştirilebilir.

Müşterileri değer gruplarına, tercihlerine ve çeşitli özelliklerine göre gruplandırarak kendi içinde homojen gruplar oluşturulmasını sağlayan segmentasyon fonksiyonu ile, bu homojen gruplara özel teklifler ve hizmetler sunulabilir. Segmentasyon için satış miktarı, satış tutarı, satış ıskontosu gibi değerleri kullanarak istenilen sayıda kriter belirlenip müşteri segmentasyonları oluşturulabilir.

VERİ TEKİLLEŞTİRME / SEGMENTASYON

Evatro Veri Modelleme modülü, farklı müşteri veri tabanlarında bulunan veriler için ortak bir veri modeli oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu veri modeli, farklı veri nesneleri arasındaki ilişkilerin ve kuralların kavramsal bir temsilidir. Veri modelleme, verilerin görsel olarak temsil edilmesini ve veriler üzerinde iş kurallarının, yasal uyumlulukların ve hükümet politikalarının uygulanmasını sağlar. Oluşturulan ortak veri modelleri, verilerin kalitesini, kolay yorumlanabilmelerini sağlarken, semantik olarak, güvenlikte ve adlandırma kurallarında tutarlılık sağlar.

İşletmeler için oluşturulacak ortak bir veri modeli, ortak veri tabanının kavramsal, fiziksel ve mantıksal düzeyde tasarlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, eksik ve gereksiz verilerin tanımlanmasında da yararlı olan modül, ham verileri modelleyip çeşitli şemalar oluşturarak işletmeler için faydalı sonuçları elde edilmesini ve analizlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Evatro veri yönetimi modülü ile işletmeler verilerini güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde toplanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını efektif bir şekilde sağlayabilirler. Müşterilerle ilgili doğru, bütünsel ve güncel bir yapıyı sağlayan, akıllı ve veri destekli kararlar alınabilmesine imkan sunan veri yönetimi modülü ile; verinin işletme ve hükümet politikaları ve düzenleme sınırları kapsamında kullanımı optimize edilir.

Sahip olunan veri miktarı artıkça, yönetilmesi ve anlamlı hale getirilmesi işletmeler için kritik olarak önem kazanmaya başlayan veri yönetimi hizmeti ile; işletmeler veri temizliğini sağlar, verilerini depolar ve ilgili sistemlere kolay bir biçimde entegre eder. Bununla birlikte veriye en hızlı ve doğru şekilde erişilebilir bir sistem oluşturulup, veriler kolayca analiz edilebilir hale gelir.

KAMPANYA YÖNETİMİ

Kampanya Yönetim platformu; işletmelerin tüketicilerine özel veya genel kampanyalar tanımlayabilmesini ve bu kampanyalarını online veya offline satış kanallarında tüketicileriyle buluşturmasını sağlar.

Web tabanlı uygulama üzerinden işletmelerinin müşteri veri modeline erişilip, gelişmiş filtreleme özellikleri sayesinde kampanyalara dahil edilecek dinamik hedef kitleler belirlenir. Bir sonraki aşamada ise; bu hedef kitleler, uygulama üzerinden tanımlanan kampanyalarla kolayca eşleştirilir.

Duyuru, indirim veya anket kampanyası olarak tanımlanabilen kampanyalara ek olarak; platform üzerinde işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı kampanyalar da geliştirilebilir.

Dijital Dönüşüme Hazır Mısınız?

Şimdi Başla!